Nothingness

The singer-songwriter Trịnh Công Sơn (1939-2001) left behind over 500 songs known for their lyrical take on love, war, and the human condition, with a throughline of impermanence.

Một cõi đi về

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người

Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tà dương là lời một địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe

Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì...

Trịnh Công Sơn – Composed circa 1974, published in 1980

Nothingness

Yet a wearying turn
though for so long I have meandered
for so long over my shoulders
the sun and moon lit the way back

In the susurrus of trees of wild grass
a heady afternoon a day a life lolls
Spring has withered, summer fades
to faint hoofbeats in early fall

Clouds overhead, sunlight on my shoulder
I set forth, the river remains
Love heedless beckons
once more I glimpse the human in me

In me rain falls bead by bead
here now and long ago
Across boundless time I have yet to find
where is home

The road curls, a tumbledown circle
a stretch of young grass a drift of old dreams
Each sunset foretells the grave
Each stream, the river the sea

On this return I remember leaving
toward tall mountains down to vast seas
These arms had yet to give solace
A north wind blew through the budding spring…

(Translation by Mứt)

References:

[1] Schafer, John C. “Death, Buddhism, and Existentialism in the Songs of Trịnh Công Sơn.” Journal of Vietnamese Studies, Vol. 2, No. 1 (February 2007), pp. 144-186. Published By: University of California Press