Ode to Love

Thanh Tâm Tuyền was a writer, critic, and trailblazer of Vietnam’s Free Poetry (“Thơ Tự Do”).  While he acknowledged that free poetry can be opaque (“tối tăm”), Thanh Tâm Tuyền also stated that its central tenet is to avoid explanation and justification (“tránh giảng giải phân trần”), the poem speaks for itself through images.[1]

Born in 1936 in North Vietnam, Thanh Tâm Tuyền left for the South in 1955.  As a former officer in the South Vietnamese army, he was imprisoned after the end of the war.  He emigrated to the United States in 1990 and passed away of lung cancer in 2006.  “Bài ngợi ca tình yêu” was published in 1964.

[1]  Du Tử Lê, Năm Sắc Diện Năm Định Mệnh, Nhân Văn/Tao Đàn (1965).  Source:  https://www.dutule.com/a10344/thanh-tam-tuyen

Bài ngợi ca tình yêu

1.
Tôi chờ đợi
lớn lên cùng dông bão
hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai
tìm cánh tay nước biển
con ngựa buồn
lửa trốn con ngươi

Ðất nước có một lần
tôi ghì đau đớn trong thân thể
những dòng sông những đường cày núi nhọn
những biệt li rạn nứt lòng đường
hút chặt mười ngón tay ngón chân da thịt
như người yêu từ chối vùng vằng

Tôi chờ đợi
cười lên sặc sỡ
la qua mái ngói
thành phố đồng ruộng
bấu lấy tim tôi
thành nhịp thở
ngõ cụt đường làng cỏ hoa cống rãnh
cây già đá sỏi bùn nước mặn nồng
chảy máu
tiếng kêu

2.
Tôi chờ đợi
phổi đầy lửa cháy
môi đầy thẹn thùng
vục xuống nhục nhằn tổ quốc
nhìn gót giầy miệng uống tro than
nghe tiếng ca của một người không quen
của cuộc đời tình nhân

3.
Trang sách khởi đầu viết
mắt người cần ánh sáng
môi người cần mặt trăng
bàn tay đòi mặt trời
và ngực em tự do
của anh của anh tất cả

Em gối đầu sương xuống
chuyện trò bằng bóng hình

Tôi đẹp như hình tôi
như cuộc đời
như mọi người
như chút thôi
anh yêu lấy em

Em là lá biếc là mây cao là tiếng hát
sớm mai khua thức nhiều nhớ thương
em là cánh hoa là khói sóng
đêm màu hồng

Vòng tay dĩ vãng và bát ngát
chỗ yên nghỉ cuối cùng
dưới mắt sao dưới bàn chân những đứa con

4.
Tôi chờ đợi
một người không
nhiều người
ở thành phố thiếu thốn
ở làng mạc đọa đày
tôi là tiếng nói là tiếng khóc
những người bỏ đi hẹn trở về
những người mím hơi thừa chịu đựng
tôi chờ đợi
tôi là tiếng thơ là tiếng cười
mai Việt Nam hỡi mai Việt Nam

Thanh Tâm Tuyền - Liên Đêm mặt trời tìm thấy (1964)
Ode to Love

1.
I wait
raised amidst tempests
today childhood cries
for the arms of the sea
a dispirited horse
its pupils flameless

The land I once
clasped body aching
the rivers the paths furrowed into steep
     mountains
the road cracked by farewells
pull hard on my fingers toes flesh
a lover breaking away

I wait
garish laughter
leaping over the city’s
tiled roofs the fields
grip my heart
become breath
the dead-end lane flowering grass
     gutters
the old tree pebbles sultry mud
bleed
into scream

2.
I wait
lungs burning
lips flushed with shame
reeling from the land’s humiliation
I stare at heels mouth full of coal ash
a stranger’s voice sings
a lovers’ song

3.
To write on a blank page
one’s eyes need light
one’s lips need the moon
hands reach for the sun
and your chest freely
mine wholly mine

You rest your head on dewfall
conversing in shadows

I am beautiful like my image
like life
like everyone
like mere speck
I claim you my love

You are emerald leaf you are floating
     cloud you are voice in song
morning rousts much longing
you are flower you are smoky wave
a night in pink

An embrace past and immense
the last resting place
under the stars under the children’s
     feet

4.
I wait
for one no
for many
in the destitute city
in the damned village
I am voice I am cry
the ones who left promising to return
the ones who hold their breath and
     endure
I wait
I am poetry I am laughter
tomorrow Vietnam hỡi mai Vietnam

(Translation by Mứt)

The third section of the poem was set to music as a tender ballad by Phạm Đình Chương (1946-1990), a celebrated composer of the same generation.

Vocals & guitar by V. T. Vinh