The Twelve Midwives

One day, as a topsy-turvy world showed no sign of righting itself, the Goddess of Rebirth led her crew of Twelve Midwives on a stroll through creation.

Một hôm khi thế giới đảo lộn chưa tìm được lối ra, Bà Chúa Đầu Thai dẫn đoàn mười hai Bà Mụ dạo khắp tạo hóa.

Along a crag they found blossoms that fluttered from silver to green to indigo to vermillion to yellow… The ever shifting hues lifted the Midwives out of their gloom back to work.

That is how you came to be.

Các Bà chợt thấy giữa khe đá có những đóa hoa rung rinh từ mầu bạc chuyển sang mầu lục sang chàm sang đỏ sang vàng … Nhìn hoa chuyển mầu các Bà Mụ hết u sầu liền tiếp tục công việc.

Vì thế mà có em.

One Midwife molded petal-like ears to glean songs from all of creation. Another Midwife chiseled a nose as straight as a khen.

Một Bà Mụ tạc đôi tai như cánh hoa đón tiếng hát của tất cả tạo hóa. Bà Mụ thứ nhì khắc sống mũi thẳng như cái khèn.

The third Midwife wove wisps of cloud into hair. The fourth Midwife’s brush dipped and darted, matching the tilt of your eyes to birds in flight.

Bà Mụ thứ ba se mây tơ thành tóc. Bà Mụ thứ tư cầm cọ chìm bổng vẽ đôi mắt như cánh chim bay.

For your lips, the fifth Midwife drew inspiration from the gentle curves of terraced hills. The sixth Midwife made you as strong-limbed as the trees clambering up the slopes.

Bà Mụ thứ năm ngắm thửa ruộng cuộn vòng sườn đồi lấy hứng uốn vành môi em. Bà Mụ thứ sáu đẽo chân tay em chắc như thân cây trèo dốc lưng đồi.

The next three Midwives blessed you with the boldness of wind, the persistence of water, and the warmth of sunlight.

Ba Bà Mụ khác ban cho em nét gan dạ của gió, sự kiên trì của nước, sức ấm nồng của nắng.

The last three Midwives took turn cradling you until it was time for you to enter the world, teaching you to smile before you speak, to hum rather than holler, to care so that you may love.

Ba Bà Mụ cuối thay phiên ru em cho đến khi em vào đời. Các Bà dậy em biết cười trước khi biết nói, biết hò nhiều hơn là hét, biết thương để rồi biết yêu.

Text and Illustrations by Mứt, for Noodle’s Thôi Nôi

Click here for an explanation of Thôi Nôi and Lễ Cúng Mụ